Chuyên mục
Product

Kỹ năng cốt lõi của Product Manager

Một PM cần có những năng lực lõi:

  • thực hiện phỏng vấn người dùng và cho người dùng sử dụng thử sản phẩm
  • điều hành các cuộc design sprint
  • lên kế hoạch sản phẩm và sắp xếp ưu tiên tính năng
  • nghệ thuật phân bố nguồn lực
  • đánh giá thị trường
  • nắm rõ và truyền đạt chính xác yêu cầu từ kinh doanh sang kỹ thuật và ngược lại
  • đặt và điều chỉnh giá, xây dựng mô hình doanh thu
  • xác định và theo dõi các thông số quan trọng

Đây là những kĩ năng cơ bản mà một PM cần có, đa số các môn này nên được giảng dạy ở một trường đào tạo về Product Management. Hoặc được phát triển dựa vào nhiều năm kinh nghiệm, tự học và được hướng dẫn trong môi trường làm sản phẩm chuyên nghiệp.